Ga naar de inhoud van de pagina

FITZ Zorg was erbij: Waardigheid en Trots voor de toekomst!

Home Blog FITZ Zorg was erbij: Waardigheid en Trots voor de toekomst!

FITZ Zorg was 3 juli aanwezig bij het congres ‘Waardigheid en Trots voor de toekomst’ in het Beatrix Theater te Utrecht. Het congres werd georganiseerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor zorgaanbieders en –medewerkers in de VVT. De focus: de toekomst van de ouderenzorg. Er werd een vol programma aangeboden waarbij iedereen naast het plenaire deel drie sessies kon uitkiezen waarin gesproken werd over uiteenlopende thema's en de kansen en uitdagingen van de komende tijd. Marloes en Charlotte waren aanwezig namens FITZ Zorg.

Aan het einde van de dag hebben de volgende thema's hen het meest geïnspireerd: (1) WOZO, (2) Wegiz, (3) Zorgtechnologie, (4) Lean in de zorg en (5) Creatieve oplossingen. 


WOZO
 

De term Wozo zat nog niet in ons vocabulaire, maar vanaf nu zullen we bij onze opdrachtgevers regelmatig de vraag stellen: zijn jullie al Wozo bezig? Wozo is de afkorting van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Het programma omvat actielijnen die vanuit het ministerie van WVS zijn opgesteld.  

  • Samen vitaal ouder worden  

  • Sterke basiszorg voor ouderen 

  • Passende Wlz-zorg  

  • “Wonen en zorg” voor ouderen  

  • Arbeidsmarkt en Innovatie 

De term verwijst naar het bezig zijn met deze complexe onderwerpen en vraagstukken binnen de ouderenzorg. Tijdens het plenaire deel van het congres viel het ons op hoe actueel dit onderwerp is, het leeft sterk bij zorgaanbieders en er is veel creativiteit en betrokkenheid vanuit zorgverleners. We zien vanuit FITZ Zorg al veel innovatie binnen de sector en het was leuk om te zien en te voelen dat veel zorgaanbieders dus heel ‘wozo’ bezig zijn. 

Wegiz 

Wegiz; we kunnen er niet omheen. De nieuwe wet gegevensuitwisseling in de zorg is 1 juli ingegaan en biedt een kader voor het zorgveld om afspraken te maken over welke gegevens tussen zorgaanbieders uitgewisseld mogen worden. Een kader geeft ruimte, maar er zijn inhoudelijk nog veel discussies te voeren over wie wat wanneer mag inzien. Hierin komt vooral naar voren welk bijzonder spanningsveld er zit tussen de AVG en het verlenen van goede zorg. Hopelijk komt er vanuit de zorgvertegenwoordiging een goede invulling op wat wel en niet gewenst is in het zorgveld. 

Zorgtechnologie 

Zorgtechnologie is een onderwerp waarmee we binnen FITZ Zorg veel te maken hebben. We hebben op de kennismarkt van het congres een paar mooie voorbeelden kunnen zien van nieuwe technologieën. De Medido en de Tessa waren bij ons wel bekend, nieuw waren de knuffel-robotkat en escaperooms waarin zorgverleners leren om beter te kijken vanuit het perspectief van de cliënt. Technologie biedt veel mogelijkheden, maar zorgt ook voor vragen over privacy en financiering. Hoe dit spanningsveld zich ontwikkelt, zal in de toekomst moeten blijken. In de huidige periode van snelle ontwikkelingen in zorgtechnologie is het vooral van groot belang om terug te gaan naar de zorgvraag, wat heeft een cliënt nodig en welke technologie kan hierbij helpen? 

Lean in de zorg 

Zorgaanbieder De Wever liet ons aan de hand van mooie voorbeelden zien hoe Lean is toe te passen binnen de zorg. Het blijkt een goede methode om verspilling in kaart te brengen en op een laagdrempelige manier veranderingen toe te passen waardoor zorgverleners net wat efficiënter kunnen werken. Het enthousiasme van de andere aanwezigen was duidelijk voelbaar. Er zijn veel kleine tijdvreters waar men graag verbetering in zou willen zien.  

Creatieve oplossingen 

Tot slot is het ons opgevallen hoe creatief de mensen in de zorg kunnen zijn. Bewegingsagoog Joël Kruisselbrink liet ons zien dat je nooit te oud bent om te spelen en dat spelen dé manier is om weer in beweging te komen. Hij is een bijzonder voorbeeld van out of the box denken, dit heeft de ouderenzorg in de toekomst meer nodig!  

Ook worden de mantelzorgers en vrijwilligers steeds meer in het zorgproces betrokken. Dit vraagt een omslag in het denken over hoe goede zorg verleend moet worden. Deze omslag is soms lastig te maken maar het kan de dagen van een cliënt veel mooier maken en tegelijkertijd de verpleging ontlasten 

Als centraal thema werd door Eric de Blok een mooie uiteenzetting gedaan over hoe ingewikkeld verandering is voor de mens. Het is interessant om de vergelijking te maken hoe in de natuur met verandering wordt omgegaan. In de natuur is verandering een gegeven en wordt er nooit gestreefd naar herstel. Er zijn prachtige voorbeelden te beschrijven hoe de natuur na een crisis in een andere samenstelling weer verder gaat en hoe dieren vooral luisteren om mogelijk van richting te veranderen, niet om bevestiging te krijgen. Deze wijsheid nemen Marloes en Charlotte graag mee in hun rol als consultant.

 

Wil jij met ons in gesprek over de toekomst van de zorg of kunnen wij iets voor jou betekenen in jouw proces naar verandering? Neem dan contact met ons op!