Ga naar de inhoud van de pagina

Algemene voorwaarden

Home Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door FITZ aan Opdrachtgever uitgebrachte aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en alle tussen FITZ en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Overeenkomst (exclusief deze Algemene Voorwaarden) en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.