Ga naar de inhoud van de pagina

FITZ Sociaal Domein helpt Stroomopwaarts bij inrichten van toekomstbestendige administratie

Home Blog FITZ Sociaal Domein helpt Stroomopwaarts bij inrichten van toekomstbestendige administratie
  • Structurele aanpak van processen uitkeringsadministratie als basis voor verdere groei

  • Ondersteuning met kennis van sociaal domein en administratieve expertise

  • Opzetten van traject leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

In het regionaal participatiebedrijf Stroomopwaarts MVS bundelen de afdelingen werk en inkomen en de werkleerbedrijven van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hun krachten, ervaring en kennis. De organisatie zocht administratieve specialisten met kennis van het sociaal domein. Op korte termijn was ondersteuning nodig bij de uitkeringsadministratie, het doorontwikkelen van deze afdeling en het opzetten van het traject om leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen uit te kunnen keren. Die unieke combinatie vond Stroomopwaarts bij FITZ Sociaal Domein. Beide partijen werkten samen aan een solide structuur, waarop Stroomopwaarts met eigen personeel kan voortborduren.

Goede match

Voor het uitvoeren van verschillende regelingen in het sociaal domein werkte Stroomopwaarts al langere tijd samen met externe bureaus. Toen er behoefte was aan versterking voor de uitkeringsadministratie, ontstond het contact met FITZ SD. Marco Martina, accountmanager bij FITZ SD: “De manier waarop wij mensen een kans geven op basis van competenties en drive, bleek al meteen een goede match. Stroomopwaarts helpt mensen om weer aan de slag te gaan. Daarbij kijkt de organisatie vooral naar wat mensen kunnen en waar ze goed in zijn. Stroomopwaarts zocht naar administratieve ondersteuning door medewerkers die proactief zijn en breder kijken dan het uitvoeren van hun takenlijst. Dat is een belangrijke competentie van onze mensen. In vergelijking met andere adviesbureaus beschikt FITZ SD over meer administratieve expertise.” 

 Stevig fundament

Om de uitkeringsadministratie te kunnen uitvoeren, was er een mix nodig van kennis van het sociaal domein en van administratieve processen. Er is namelijk veel wet- en regelgeving waar rekening mee moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de energietoeslagen of de Participatiewet. Halverwege maart 2022 werd een eerste FITZ-specialist bij Stroomopwaarts op de uitkeringsadministratie geplaatst. Samen met de bestaande afdeling werkte die aan verdere structurering van de afdeling. Tegelijkertijd moest de productie op niveau blijven. Er is een stevig fundament neergezet, met een efficiënte werkwijze en optimale administratieve processen die goed bewaakt worden.

 

Bijna gelijktijdig met het ondersteunen van de uitkeringsadministratie begon de oorlog in Oekraïne. Vrij snel daarna kwam de vluchtelingenstroom richting Nederland op gang. Stroomopwaarts was verantwoordelijk voor de verdeling en uitkering van het leefgeld aan de Oekraïense vluchtelingen. Ook daarvoor riep de organisatie de hulp van FITZ SD in. 

 

Het leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen bestaat uit kleedgeld, eetgeld en een optionele extra toelage. Daarvoor moesten in korte tijd inloopspreekuren worden georganiseerd in de verschillende gemeenten. De aanvragen moesten worden afgehandeld en de administratie hiervoor moest worden opgezet. Twee consulenten van FITZ SD namen het voortouw bij het opzetten en uitvoeren van dit project. Inmiddels is het geruime tijd naar volle tevredenheid operationeel.

 

Martina: “Gemeentelijke organisaties in het sociaal domein krijgen vaak als eerste te maken met plotselinge ontwikkelingen, zoals de Tozo, energietoeslag of vluchtelingenstroom. In korte tijd moet actie ondernomen worden en dat lukt dan ook. Het is mooi om te zien dat de collega’s die wij hiervoor opleiden een centrale rol kunnen spelen in zo’n proces.”

 

Quote Stroomopwaarts: “De samenwerking met FITZ SD resulteerde in een bestendige afdeling uitkeringsadministratie. Op basis van de structuur waaraan FITZ SD meebouwde, kunnen wij die taken nu met eigen mensen afhandelen. Die daadkracht en grondige aanpak zien we ook terug in het traject leefgeld. Dat is in korte tijd uitgedacht en uitgevoerd.”

 

Duurzame bijdrage

Martina ziet de samenwerking als een goede afspiegeling van de dienstverlening van FITZ SD: “Wij leveren graag een duurzame bijdrage aan de verdere ontwikkeling van organisaties. Ons doel daarbij is om niet alleen het probleem of hulpvraag op te lossen, maar ook de achterliggende oorzaak. Dat doen we met mensen die in de eerste plaats gedreven zijn. Zij zijn gemotiveerd om met hun werk in het sociaal domein te zorgen voor maatschappelijke impact. Dat zij daar ook daadwerkelijk in slagen, komt mede door de juiste begeleiding, goede samenwerking met onze klanten en onze administratieve expertise. Hierdoor kunnen we organisaties in het sociaal domein helpen het hoofd te bieden aan de stijgende regeldruk.”