Ga naar de inhoud van de pagina
Zorg

Wegiz factsheet

Home Markten & Expertises Zorg Wegiz factsheet

De Wegiz betekent de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg.

Download de factsheet

De juiste informatie op het juiste moment

De wet is nodig om ervoor te zorgen dat zorgverleners over de juiste informatie op het juiste moment kunnen beschikken, dit is essentieel voor het leveren van goede zorg. Voordelen van digitale gegevensuitwisseling zijn onder andere:

 • Tijdswinst

 • Kostenbesparing

 • Kwaliteitsverbetering

 • Meer ruimte voor innovatie

Dit zijn voordelen op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Door de hoge zorgkosten en het tekort aan zorgpersoneel, wat naar verwachting in de komende jaren steeds groter wordt, is het belangrijk dat gegevens veilig en snel uitgewisseld kunnen worden. Ook wordt zorg steeds meer vanuit verschillende regio’s en multidisciplinair geleverd, waarbij het makkelijk uitwisselen van gegevens van grote waarde is. Zonder de Wegiz kunnen gegevens uiteraard ook digitaal uitgewisseld worden, het doel van de wet is dan ook om dit te versnellen, door randvoorwaarden te scheppen en waar nodig verplichting op te leggen.

Wat houdt de wet in?

De wet bepaalt welke gegevens digitaal uitgewisseld moeten worden en kan ook eisen stellen aan de taal en techniek. De Wegiz is een kaderwet die invulling krijgt bij Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Binnen de wet bestaat een spoor 1 en spoor 2 aanwijzing, binnen spoor 1 moeten gegevens digitaal uitgewisseld worden zonder verdere eisen, binnen spoor 2 worden wel eisen gesteld aan de taal en techniek. Het streven is om alle gegevensuitwisselingen voor spoor 2 aan te wijzen, maar er kan ook (eerst) voor spoor 1 gekozen worden, wanneer spoor 2 veel tijd zal kosten of niet haalbaar is.

In de Meerjarenagenda (MJA) staat welke gegevensuitwisselingen onder de wet zullen komen te vallen. Welke gegevensuitwisselingen er op de agenda komen wordt bepaald door de Minister van VWS en het zorgveld. Er staan nu elf gegevensuitwisselingen op de MJA, waarvan vier gegevensuitwisselingen zijn aangewezen om als eerste uit te werken in een AmvB:

 • Basisgegevensset Zorg tussen MSZ-instellingen.

 • Verpleegkundige overdracht.

 • Medicatieoverdracht: versturen recept door de huisarts en medicatiegegevens.

 • Beeldbeschikbaarheid en bijbehorend verslag (radiologie) tussen MSZ-instellingen.

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat ook de acute zorg zal worden toegevoegd aan bovengenoemde prioritaire gegevensuitwisselingen. Gegevensuitwisselingen worden beoordeeld op een aantal aspecten alvorens besloten wordt een AmvB op te stellen:

 • Kosten- en batenanalyse

 • Realiseerbaarheid

 • Draagvlak door inschrijving van een kwaliteitsstandaard

Standaarden en normen

Samen met verschillende partijen uit het zorgveld wordt onder andere bepaald welke informatie nodig is om goede zorg te leveren. Dit wordt uiteindelijk vastgelegd in een Kwaliteitsstandaard door Zorginstituut Nederland. Nictiz ontwikkelt de informatiestandaard waarin staat hoe de gegevens moeten worden gedeeld en tenslotte draagt de NEN zorg voor de norm die weer verwijst naar de twee standaarden. Voor gegevensuitwisselingen in spoor 2 zullen softwareleveranciers zich moeten certificeren op de NEN-normen, zorgaanbieders zijn vervolgens verplicht om met gecertificeerde software te werken.

Wanneer gaat de wet in?

De wet is dit jaar aangenomen door de Eerste Kamer en is per 1 juli in werking getreden. In de Meerjarenagenda is te vinden wanneer de AmvB voor de verschillende gegevensuitwisselingen naar verwachting in werking treden.