Ga naar de inhoud van de pagina

Complexiteitsanalyse met behulp van Rating Uitvoerbaarheid

Home Blog Complexiteitsanalyse met behulp van Rating Uitvoerbaarheid

Geen beter moment dan NU….

Met de naderende implementatie van het Pensioenakkoord, is er geen beter moment dan nú om in beeld te brengen welke onderdelen van de pensioenregeling complexiteit in de uitvoering veroorzaken. Ferm-in-pensioenen is in staat om voor pensioenfondsen een complexiteitsanalyse uit te voeren en het verbeterpotentieel concreet te maken. Dit doen we aan de hand van onderbouwde datamodellen: de Rating Uitvoerbaarheid. Dit is een gezamenlijk initiatief van TPRA (ThePensionRatingAgency) en Ferm-in-pensioenen. De Rating Uitvoerbaarheid is voorbestemd om voor de gehele pensioensector een instrument te zijn waarmee de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling kan worden gemeten. Ook kunnen aan de hand van de Rating Uitvoerbaarheid andere aspecten in de huidige pensioenregeling aan het licht komen die de uitvoering complex maken, zoals de wijze waarop pensioenbepalende begrippen zijn gedefinieerd.

 Uitvoerbaarheid nieuwe regeling

Met de Rating Uitvoerbaarheid is het mogelijk om een concept van een nieuwe pensioenregeling (in het kader van het Pensioenakkoord) te toetsen op uitvoerbaarheid. Het is beter om dit tijdig te weten dan achteraf tegen problemen in de uitvoering aan te lopen. Voorsorteren op 2022.

 Het belang van Uitvoerbaarheid

Als toezichthouder verlangt DNB van pensioenfondsen dat zij toekomstbestendig zijn, de governance versterken, operationele risico’s beperken en de uitvoering beheersbaar houden. Voor het bestuur zelf is uitvoerbaarheid belangrijk om ‘in control’ te zijn, strategische flexibiliteit te hebben en werkgevers en deelnemers minder te belasten met hoge kosten. Toegang tot een objectieve uitvoerbaarheidsmaatstaf versterkt de onderhandelingspositie van pensioenfondsen richting uitvoeringsorganisaties en sociale partners. Een uitvoerbaarheidsmaatstaf is nodig om uitvoeringsvraagstukken beheersbaar te houden.

 Initiatiefnemers

TPRA en Ferm-in-pensioenen zijn medio 2020 gestart met de ontwikkeling van dit instrument: de Rating Uitvoerbaarheid. Ferm-in-pensioenen is als onafhankelijk consultancybureau ruim 15 jaar actief binnen de pensioensector. MoneyView/TPRA is een onafhankelijk ratingbureau en benchmarker, onder andere bekend van de TPRA Rating Regelingen.

 Wat is het?

De Rating Uitvoerbaarheid is een instrument dat een score toekent aan één of meerdere pensioenregelingen van een pensioenfonds. Huidige en nieuwe regelingen, evenals regelingen van peers, kunnen hiermee op objectieve manier met elkaar vergeleken worden. De Rating Uitvoerbaarheid is voorbestemd om voor de gehele pensioensector een instrument te zijn waarmee de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling kan worden gemeten.

 Status ontwikkeling

Om de Rating Uitvoerbaarheid optimaal aan te laten sluiten bij de uitvoeringspraktijk is een selecte groep van pensioenfondsen bij de ontwikkeling betrokken. Tijdens een webinar en persoonlijke gesprekken is hen om input en feedback gevraagd. De algemene conclusie was dat er behoefte bestaat aan een dergelijk -nog niet bestaand- meetinstrument. Daarom is het nu tijd voor de vervolgstap. 

Vervolgtraject

In de komende fase staan de verdere ontwikkeling van het model voor Rating Uitvoerbaarheid en het ontwikkelen van referentie-reglementsonderdelen (na research) centraal. We starten in april en datum realisatie is september 2021.

Heb jij als fonds interesse om hierbij betrokken te zijn? Je bent van harte welkom. Je kunt een bericht sturen aan Gerrit Alblas