Ga naar de inhoud van de pagina

De invloed van de duurzaamheidstransitie op de controller

Home Blog De invloed van de duurzaamheidstransitie op de controller

We leven in een tijd waarin de aarde uitgeput wordt en waarin we als mens uitsterven als we op dezelfde voet verdergaan. We staan aan het begin van een evolutie richting een circulaire samenleving. Echter bleek op de klimaattop in Egypte dat er nog veel werk te verrichten is om dit te bereiken. Deze transitie vraagt om een perspectiefwissel bij de controller. Wat voor invloed heeft dit op de werkzaamheden van een controller en wat is zijn drijfveer binnen deze transitie? Dat lees je in deze blog!

Het begin van een evolutie naar een duurzame economie

Overheden hoopten de afgelopen jaren dat bedrijven vanuit intrinsieke motivatie de transitie richting een duurzame economie zouden inzetten. Er zijn stappen gezet, maar helaas is dit niet op grote schaal gebeurd, waardoor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in het leven is geroepen. Deze duurzaamheidsrichtlijn is afgelopen november goedgekeurd door de Europese Unie en heeft in de toekomst directe invloed op de werkzaamheden van een controller. De CSRD vereist dat bedrijven gaan rapporteren over Environmental, Social & Governance aspecten (ESG), zoals hun impact op het klimaat, biodiversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Duurzaamheidsprestaties moeten worden gemeten en vastgelegd, waardoor controllers verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van deze gegevens.

Waarom?

Wij zijn er niet om de aarde te redden. De aarde overleeft ons wel, maar wij moeten er voor zorgen dat toekomstige generaties ook van de aarde kunnen genieten zoals wij en onze voorouders dat hebben kunnen doen. Voor controllers betekent dit dat we niet langer alleen naar de financiële waarden van organisaties moeten kijken, maar ook naar de niet-financiële waarden. Denk hierbij aan wat voor impact de bedrijfsactiviteiten op het klimaat en sociale aspecten heeft, maar ook wat voor invloed klimaat en sociale aspecten op de organisatie heeft. Het is daarom belangrijk dat wij met een andere blik naar cijfers en processen in een bedrijf gaan kijken. De jaarrekening van dit moment zegt immers ongeveer 20% over de gehele organisatie. Wij als financials moeten er voor gaan zorgen dat we weten hoe we moeten rapporteren over niet-financiële waarden, zodat wij organisaties hiermee kunnen helpen. En als we nog iets verder kijken, kunnen wij ook degene zijn die de klant inzicht geeft en er van bewust maakt hoe en op welke manier te gaan verduurzamen. Wij staan immers dicht bij de bedrijfsvoering van onze klanten.

Wat houdt circulariteit en duurzaamheid nou eigenlijk in?

Circulaire economie houdt in dat alle grondstoffen die nodig zijn voor de productie van goederen worden hergebruikt, zodat de levensduur van de productieketen wordt verlengd en op deze manier verspilling wordt tegengegaan. Een mooi voorbeeld van circulariteit is regeneratieve landbouw. Hier wordt waarde teruggegeven aan de natuur, waardoor de bodem weer vruchtbaar wordt en daarmee dus een positieve impact heeft op de aarde.

Vanuit ecologisch oogpunt gaat duurzaamheid meer over het verminderen van de negatieve impact op de natuur. Verder is duurzaamheid een brede term met vele verschillende definities. Duurzaamheid heeft dus betrekking hebben op het ecologische aspect, maar ook op sociale aspecten, zoals gelijkheid, gezondheid en educatie.

Mijn eigen bijdrage

Doordat ik het belangrijk vind om de aarde goed achter te laten voor de toekomstige generaties en me in wil zetten voor de medemens ben ik de studie Circulaire Economie gaan volgen. Dit is een master opleiding voornamelijk bestaande, naast theorie, op praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek is er op gericht om FITZ Finance & Control te helpen in de transitie naar een duurzame economie. Het belang van FITZ Finance & Control staat hierin centraal en de onderzoeksvraag wordt in overleg met FITZ Finance & Control bepaald. Dit is een uitgelezen kans voor FITZ Finance & Control om meer inzicht, kennis en ervaring te vergaren, zodat we dit bij (toekomstige) klanten kunnen toepassen. Het is daarmee een samenwerking waarbij we gezamenlijk de kansen benutten. Naast het praktijk gedeelte biedt de opleiding theoretische kennis aan met betrekking tot circulariteit en de verschillende rapporteringsmethodieken, zoals de CSRD. De opleiding helpt mij in mijn ontwikkeling als controller tot de change agent die organisaties kan begeleiden en helpen in de transitie naar een duurzame organisatie.

Verantwoordelijkheid controller

Duurzaamheidsverslaglegging krijgt steeds meer aandacht in de financiële wereld door de invoering van de CSRD. Dat verplicht om op ESG-thema’s te rapporteren. Dit is een goede stap voorwaarts in het streven naar meer transparantie en verantwoording van niet-financiële waarden. Door het verstrekken van informatie over de impact van bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu, kunnen bedrijven hun verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid waarmaken. Hierin speelt de controller een belangrijke taak door het meten, vastleggen en rapporteren van deze informatie. Door deze verantwoordelijkheid beter te begrijpen en als controller inzicht te verschaffen kunnen bedrijven hun financiële prestaties verbeteren en hun langetermijndoelen bereiken. Wil jij als controller ook een bijdrage leveren aan deze transitie en andere controllers bewust maken van deze perspectiefwissel? Laat van je horen en deel dit bericht!