Ga naar de inhoud van de pagina

Forensische Zorg (FZ) berichtenverkeer

Home Blog Forensische Zorg (FZ) berichtenverkeer
Per 1 januari 2024 is het voor zorgaanbieders die de Forensische Zorg (FZ) leveren verplicht om digitaal te communiceren over aanmeldingen en plaatsingen met Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit gebeurt via het FZ-berichtenverkeer. Het FZ-berichtenverkeer vervangt het oude proces in IFZO. In deze blog nemen we je kort mee in het wat, waarom en de voordelen. Ook horen we een ervaring uit de praktijk. Vooral willen we vooruitblikken naar welke doorontwikkeling er mogelijk is.

Wat is het? 

Een plaatsingsbesluit is voor justitiabele de toegang tot forensische zorg. Je kunt het zien als de verwijsbrief van de GGZ. Het plaatsingsbesluit dient als grondslag voor de zorgaanbieder om de geleverde forensische zorgprestaties te kunnen declareren.  

Tot voorkort verliep dit proces ongestructureerd. Plaatsingsbesluiten werden als PDF-document opgehaald uit het IFZO systeem van DJI. Vervolgens werden de gegevens uit dit plaatsingsbesluit handmatig overgenomen in het elektronisch patiëntendossier (EPD) van de zorgaanbieder. Met het digitaliseren van de aanmeld- en plaatsingsberichten behoren de PDF-documenten bestanden, e-mails of Excel bestanden tot de verleden tijd. Het handmatig overnemen van gegevens is niet meer nodig. Door het FZ-berichtenverkeer worden de gegevens automatisch opgehaald in het EPD. Dit neemt een hoop handmatige administratie weg.  

Vanaf 01-01-2024 is voor zorgaanbieders verplicht om te werken met de digitale aanmeld- en plaatsingsberichten.  
 
Dit betreffen de volgende berichten: 

  • FZ821 voor aanmelding en plaatsing 

  • FZ823 voor start zorg melding 

  • FZ825 voor einde zorg melding 

Met behulp van deze berichten is het voor DJI duidelijk waar in het proces een patiënt zich bevindt.  

Waarom? 

In de Meerjaren-overeenkomst Forensische Zorg is door verschillende betrokken partijen het terugdringen van de administratieve lasten aangemerkt als één van de belangrijke thema’s. DJI heeft met het digitaliseren van het aanmeld- en plaatsingsproces hier een belangrijke stap in gezet. Het digitaliseren en standaardiseren van gegevensuitwisseling in de (zorg)keten is een belangrijk instrument om administratieve lasten te verminderen. 

Voordelen

Naast de hierboven genoemde voordelen biedt het digitaliseren en standaardiseren van gegevens nog enkele andere voordelen met zich mee. Alle informatie velden uit een digitaal bericht kunnen in het EPD worden opgeslagen. Deze informatie kan hergebruikt worden. Zo ben je als zorgaanbieder gemakkelijker in staat om controles op rechtmatigheid van declaraties uit te voeren.  

Ervaring uit de praktijk 

Friso Harms, informatieanalist bij de Pompestichting in Nijmegen, geeft aan dat het uitwisselen van berichten in de keten nu technisch goed verloopt. 

“Nu we per 2024 verplicht over zijn op het FZ berichten verkeer zien we dat dit een administratieve lastenverlichting met zich mee heeft gebracht. De hybride situatie dat men voor de aanmeld informatie nog in IFZO moest kijken is nu ook verleden tijd”.  

Doorontwikkeling FZ 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een verbeterde versie van het digitale FZ -plaatsingsbesluit. Niks is immers in een keer perfect. De verwachting is dat deze in het najaar van 2024 in productie genomen kan worden. 

Maar de doorontwikkeling gaat verder. Niet alleen op het gebied van het aanmeld- en plaatsingsproces wordt er doorontwikkeld. Ook aan het ontwikkelen van een standaard voor zorgprestatiemodel (ZPM) waardebepaling wordt gewerkt. Dit is een nog uit te leveren standaard waarmee zorgaanbieders de geregistreerde ZPM-prestaties aan kunnen leveren bij DJI. Dit geeft voor DJI het inzicht waarmee zij diverse verantwoordingen kunnen doen. Zo wordt ook de communicatie rondom het verantwoordingsproces vereenvoudigd. 

Doorontwikkeling verder dan FZ? 

Het berichtenverkeer is al jaren een bekend begrip binnen de WMO, WLZ en jeugdzorg. Al jaren worden gegevens digitaal uitgewisseld tussen gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders. Niet alleen efficiënt, maar ook veilig. Alle data wordt verstuurd via Vecozo. Dit is veiliger dan communicatie via mail of brieven. Niet gek dus dat de FZ volgt. Volgt de GGZ dan ook? Welke voordelen zouden hieruit gehaald kunnen worden? Welke processen zouden hiermee vereenvoudigd kunnen worden? We gaan graag met u in gesprek!

Kunnen wij helpen? 

Binnen Zorgon hebben we meerdere consultants die ervaring hebben met het alle vormen van het berichtenverkeer, waaronder het FZ-berichtenverkeer. Onze consultants denken graag mee met mogelijke oplossingen. Of dit nu gaat om het proces rondom het berichtenverkeer, of oplossingen gericht op doorontwikkeling van het berichtenverkeer. Mocht uw organisatie tegen problemen aanlopen, vragen hebben over de implementatie of juist geïnteresseerd zijn in het sparren hierover, neem dan vrijblijvend contact op met Rein Kooi (+31 6 82249796) of Lars Blaauwbroek (+ 31 6 57380846). We komen graag in contact!