Ga naar de inhoud van de pagina

Het veranderende vak van de Uitkeringsadministrateur

Home Blog Het veranderende vak van de Uitkeringsadministrateur

Het vak van uitkeringsadministrateur is aan het veranderen. Dat betekent dat er behoefte is aan een ander type medewerker met andere competenties. Toch zien niet alle gemeenten dit zo. In dit artikel haken we hierop in. Welke veranderingen zijn er gaande? En wat betekent dit voor de functie van uitkeringsadministrateur?
Door: Rik Wolting

De gevolgen van digitalisering zijn ook binnen het Sociaal Domein merkbaar. Zo moet steeds meer de stap worden gezet van muteren naar controleren. Digitalisering betekent ook dat de functie van uitkeringsadministrateur verandert. Hij of zij zal steeds meer een rol gaan spelen bij het optimaliseren en digitaliseren van bepaalde processen. Daarnaast moet je als uitkeringsadministrateur in staat zijn om niet alleen te handelen volgens de wet, maar ook proactief kunnen samenwerken met de consulenten, beleid, het management en de klant.

Overeenkomsten met het salarisvak

Bij FITZ hebben we twintig jaar ervaring in salarisadministratie. We zien dat dit vakgebied veel gelijkenis vertoont met dat van uitkeringsadministratie. Bij beide krijgen medewerkers te maken met complexe wet- en regelgeving, financiële mutaties, beleidskeuzes én moeten ze dagelijks werken met mensen. Daarnaast is er binnen beide vakgebieden sprake van lastige berekeningen en moeten deze zo vertaald worden dat de ‘eindklant’ en collega’s het ook begrijpen. Nauwkeurig en zorgvuldig te werk kunnen gaan, is binnen beide vakgebieden dan ook essentieel. Als salaris- en uitkeringsadministrateur ben je namelijk verantwoordelijk voor het inkomen van de klant. Daarnaast geldt voor beide functies dat er geen duidelijke opleidingsroute is en dat het vinden van geschikte mensen een behoorlijke uitdaging kan zijn.

Wat we kunnen leren van het salarisvak

Een groot verschil is dat het vakgebied salarisadministratie op een aantal punten behoorlijk op uitkeringsadministratie vooruitloopt. Zo is er aanzienlijk verschil in productiviteit. Je hebt nu maar één salarisadministrateur nodig per duizend ‘stroken’, terwijl een uitkeringsadministrateur vaak slechts tussen de 150 en 250 ‘klanten’ bedient. Ook zijn er binnen de salarisadministratie meer processen geautomatiseerd, zijn de dossiers gedigitaliseerd en wordt er meer gebruik gemaakt van invoer bij de bron. Daarnaast wordt de functie van salarisadministrateur hoger ingeschat (hbo-niveau) en wordt de rol vaker gecombineerd met functioneel beheer. Hierdoor zijn uitvoer en automatisering beter aan elkaar gekoppeld. Al met al zou de uitkeringsadministratie hier een voorbeeld aan kunnen nemen.

Corona en de Toeslagenaffaire

Ook zijn er meerdere maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op het vak van uitkeringsadministrateur. Als gevolg van corona werd er in korte tijd een digitaliseringsslag gemaakt binnen het vakgebied. Denk aan het gebruik van digitale formulieren en Robotic Process Automation (RPA). Daarnaast werd door de Toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk dat er behoefte is aan een andere benadering bij de uitvoering van wet- en regelgeving. Hierbij is een uitkeringsadministrateur die in staat is de Participatiewet volledig te begrijpen en te doorgronden essentieel.

Een nieuw competentieprofiel

Bovengenoemde ontwikkelingen maken dat het vak van uitkeringsadministrateur complexer is geworden. Door automatisering kunnen taken van consulenten in de toekomst ook bij de uitkeringsadministratie worden gelegd en ontstaat er ruimte voor een meer persoonlijke benadering van burgers. Dit vereist niet alleen een hoger werk- en denkniveau, maar ook goede communicatieve vaardigheden. Ook wordt er van medewerkers verwacht dat ze zich continue blijven ontwikkelen.