Ga naar de inhoud van de pagina

Onderschat niet de impact van het nieuwe Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg

Home Blog Onderschat niet de impact van het nieuwe Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg

Publicatie mei 2021 - FITZ Sociaal Domein is vanaf de start actief aan de slag gegaan met het nieuwe Woonplaatsbeginsel. Inmiddels hebben wij veel gemeenten gesproken en worden meerdere gemeenten ondersteund bij de implementatie. Dit is bijzonder leerzaam en we delen graag onze inzichten.

De hoeveelheid werk wordt verkeerd ingeschat

Bij veel gemeenten blijft de implementatie nog liggen of is er alleen aandacht voor de uitzoekklus. Onze ervaring is dat dit een behoorlijke tijdsinvestering vraagt, maar vooral het startpunt is van de implementatie. Er volgt namelijk nog veel meer (administratief) werk als het vanaf juli mogelijk is om via het GGK jeugdigen door te geven. Denk hierbij aan het voorbereiden van de uitgaande administratieve verhuizing, het controleren van de nieuwe instroom, de inkomende verhuizing en het contact met gemeenten, zorgaanbieders, GI’s en ouders/voogd.

Ons advies: Onderschat niet de werkzaamheden na juli 2021 en maak hier voldoende capaciteit voor vrij.

 

Onvoldoende samenwerking met functioneel beheer

Wij merken dat functioneel beheer (informatievoorziening) vaak onvoldoende is betrokken bij de implementatie. Zo is het een belangrijke stap om een overzicht te hebben met lopende voorzieningen per jeugdige en te onderzoeken hoe diverse bronnen kunnen worden gecombineerd. Dit levert bij de voorbereiding de grootste tijdswinst op en draagt bij aan een betrouwbare dataset. Controleer bijvoorbeeld ook of alle voorzieningen zijn meegenomen. Zo kan de gekozen peildatum leiden tot verschillen en bestaat het risico dat PGB’s niet worden meegenomen.

Ons advies: Betrek functioneel beheer bij de start en maak gebruik van elkaars kennis.

 

Onderschatting financiële consequenties

De jeugdzorg leidt bij veel gemeenten tot (grote) tekorten. Echter zien wij nu dat niet alle gemeenten zich bewust zijn van de mogelijke financiële consequenties van de wijziging. Dit blijkt uit het feit dat niet iedereen bekend is met de CBS-simulatie. Het valt ook op dat bij met name kleinere gemeenten het beeld lijkt te bestaan dat zij bijna niet worden ‘geraakt’ door het nieuwe Woonplaatsbeginsel. Dit terwijl de instroom van 2 jeugdigen al kan leiden tot een stijging van enkele tonnen. Het is dus verstandig hier op te begroten en mee te nemen in de voorjaarsnota. Voor gemeenten met een verwachte uitstroom is het van belang om deze groep ook daadwerkelijk te vinden en te verhuizen. De uitkering van het gemeentefonds zal namelijk worden aangepast aan de hand van de CBS simulatie.

Ons advies: Onderzoek tijdig de consequenties voor de gemeentelijke financiën.

Onterechte focus op de uitzoekklus

Gemeenten focussen zich nu met name op de voorbereiding en uitvoering van de uitzoekklus. Dit is vooral een administratieve benadering, terwijl de impact an sich groter is. Denk hierbij naast IT en financiën ook aan de gevolgen voor andere werkwijzen, processen, beleid en zorgcontractering. Door deze benadering voorzien wij dat er extra druk gaat ontstaan na de zomer. Dit kan vervolgens leiden tot een rommelige overgang voor gemeenten, zorgaanbieders en bovenal jeugdigen.

Ons advies: Ga zo snel mogelijk aan de slag, kijk breder dan het administratieve werk en stel een projectteam samen waarin alle expertises zijn vertegenwoordigd.

FITZ Sociaal Domein

Wij ondersteunen gemeenten bij het uitzoeken van, adviseren over en implementeren van het nieuwe Woonplaatsbeginsel. Zo helpen wij de impact te bepalen met onze QuickScan, de uitzoekklus, de inrichting van processen en het leveren van getrainde medewerkers; van uitvoer totprojectleiding. Ook delen wij onze kennis via www.woonplaatsbeginsel.info

 

Ondersteuning nodig?

Neem dan contact op met Rik Wolting (Accountmanager & Consultant Woonplaatsbeginsel) via 06-82859207 en rwolting@fitz.nl