Ga naar de inhoud van de pagina

Verlanglijstje voor de GGZ en jeugdzorg 2024

Home Blog Verlanglijstje voor de GGZ en jeugdzorg 2024

Het einde van het jaar nadert en de feestdagen zijn in zicht. De cadeauwensen zijn op de verlanglijstjes gezet en langzaam wordt nagedacht over voornemens voor het nieuwe jaar. Gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, minder streng zijn voor jezelf. Een greep uit goede voornemens die je vaak voorbij hoort komen. Maar welke goede voornemens signaleren we voor de GGZ en jeugdzorg? Welke zaken zouden we hierin graag anders zien in 2024? We zijn hierover met onze collega’s in gesprek gegaan. Een breed scala aan wensen kwam aan bod. Ook hierin kwamen zaken terug die menigeen bekend in de oren zal klinken. Denk aan het terugbrengen van de ellenlange wachtlijsten, het (verder) doorbreken van het taboe op psychische problemen en het verminderen van de hoge werkdruk voor het zorgpersoneel.

Wensen binnen Zorgcontrol & Advies

Eén van de onderdelen waar binnen FITZ Zorg op gefocust wordt is Zorgcontrol en Advies. Ook op dit onderdeel specifiek worden verbeterpunten gezien. GGZ-organisaties zouden meer kunnen samenwerken op het gebied van HT. Op welke manier kunnen we van elkaar leren? Met welke beheersmaatregelen worden risico’s afgedekt? Hoe wordt überhaupt gezorgd voor een afname in fouten en risico’s? Een deel van de oplossing zal liggen in verbeteringen in het EPD of andere relevante (controle)systemen. Maar innoveren hierin gaat verder dan alleen risicobeheersing. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de behandelaar minder administratieve last ervaart, waardoor de werkdruk verlaagt en er meer acceptatie komt voor de écht belangrijke administratieve taken? Eerste ontwikkelingen vinden plaats op het gebied van spraakmemo’s; al pratend je rapportage in het EPD zetten. Of het automatisch afleiden van het consult op basis van verslaglegging. Zeker een combinatie van deze twee punten zou kunnen zorgen voor een vermindering van indirecte tijd voor de behandelaar. Helaas ontbreekt nog vaak de tijd om hierin echt door te pakken.

Een ander punt dan. In de zomer nog steeds bezig zijn met contractonderhandelingen met de zorgverzekeraar? Dat zou toch ook anders moeten kunnen. De eerste week van februari je hele productie over januari kunnen factureren, dat mag toch geen utopie zijn? Door meerjarige contracten met de zorgverzekeraar op te stellen zou hier winst in behaald kunnen worden. Bij het aangaan van een langdurige samenwerking kan daarmee ook meer gefocust worden op gepast gebruik in plaats van rechtmatigheid.

Dan de jeugdzorg. Zelfs als je hier niks mee te maken hebt weet je dat hierin genoeg te wensen is. Dit jaar is de hervormingsagenda jeugd opgesteld, een agenda met als doel de knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken en het financieringsstelsel houdbaar te maken voor de toekomst. Wat onze collega’s betreft werken we toe naar minder variatie en unieke afspraken, en juist meer uniformiteit en centralisatie. Laten we ook hierin van elkaar leren, waarbij niet elke gemeente of regio het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

En hoe kunnen we de samenwerking vinden in het registratievraagstuk rondom hoofd- en onderaannemerschap? In het ZPM zijn twee routes bedacht voor het declareren van deze zorg. Route 2, direct bij de zorgverzekeraar van de patiënt, is nog altijd niet mogelijk. Dan komen we weer terug op het eerder benoemde punt omtrent innoveren van onze zorgsystemen. Maar ook in de jeugdzorg speelt dit vraagstuk. Onze collega’s zien maar al te vaak dat productie handmatig van het ene systeem in het andere wordt geklopt. Dat is toch niet meer van deze tijd?! 

Verandering begint bij jezelf

Veel van deze wensen zullen landelijk aangepakt moeten worden en kun je niet in je eentje of met collega’s bewerkstelligen. Maar er is genoeg dat wél kan. Bij FITZ Zorg geloven we in eigen kansen creëren, beginnen bij jezelf. Welke wensen staan er op je verlanglijstje die je wél zelf of binnen je organisatie kunt veranderen? Het terugbrengen van afkeur van ZPM, first time right facturatie? We zijn inmiddels twee jaar onderweg, maar onze collega’s zien dat hierin nog genoeg winst is te behalen. We zien ook dat de vraagstukken die hierin ontstaan steeds complexer worden, wat andere capaciteiten van de medewerkers vragen. Vraagt dit om een herziening van de functie van een zorgadministrateur, of van een zorgcontroller? Hoe help je je medewerker te professionaliseren en meer kennis te vergaren? Een greep uit een aantal vraagstukken waar ook wij je graag bij helpen.

Verandering begint bij jezelf, maar wij denken graag met je mee. Wil je hier eens over sparren? Neem dan contact op met Rein Kooi (06 82 24 97 96) of Lars Blaauwbroek (06 57 38 08 46), onze Accountmanagers GGZ en JZ Zorgcontrol & Advies.

Dan tot slot de vraag, welk punt zou jij willen toevoegen aan het verlanglijstje voor wensen voor de GGZ en jeugdzorg?