Ga naar de inhoud van de pagina

Zo kom je als pensioenfonds aan data-inzichten over de verplichtstelling

Home Blog Zo kom je als pensioenfonds aan data-inzichten over de verplichtstelling

Pensioenfondsen halen veel relevante data voor het beoordelen van de verplichtstelling bij het UWV. Het gaat dan vooral om informatie over de sectorindeling van werkgevers. Maar het ziet er nu naar uit dat het UWV stopt met het toekennen van deze sectorindeling, naar verwachting vanaf 2025. Hieronder leggen we je uit welke gevolgen dit besluit heeft en hoe je toch aan relevante data-inzichten komt, zodat je blijft voldoen aan de eisen van de verplichtstelling.

De sectorindeling van het UWV als handig hulpmiddel

Veel bedrijfstakken hebben een eigen pensioenfonds, zoals Metaal & Techniek, Levensmiddelen en Zorg & Welzijn. Alle werkgevers die onder zo’n bedrijfstak vallen, zijn verplicht om mee te doen met de pensioenregeling. Die verplichtstelling is vastgelegd in de ‘Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000’. Zo ontstaat er geen oneerlijke concurrentie en zijn werknemers zeker van een pensioen. Het pensioenfonds heeft hiervoor ook een verantwoordelijkheid: de verplichtstelling vereist dat een fonds zijn best doet om alle werkgevers in de sector aan te sluiten.

Om aan die eis te voldoen, wordt op dit moment veelal gebruik gemaakt van data die het UWV beschikbaar stelt. De indeling in sectoren sluit namelijk goed aan op de cao’s van de bedrijfstakken en daarmee op de verplichte pensioenregelingen.

Deze sectorindeling werd door het UWV onder andere gebruikt voor het bepalen van de hoogte van een WW-premie. Maar met de invoering van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is de sectorafhankelijke WW-premie per 1 januari 2020 afgeschaft. Daarom hebben ze de sectorindeling niet meer nodig en willen deze in 2025 afschaffen.

 Waarom SBI-codes van de KvK geen goed alternatief zijn

Met dat besluit ontstaat een probleem voor de pensioensector. Het alternatief voor de sectorindeling van het UWV is de SBI-codering die in het Handelsregister is vastgelegd. Ieder bedrijf dat zich inschrijft bij de KvK krijgt een of meerdere SBI-codes, wat inzicht geeft in de bedrijfsactiviteiten van een organisatie. Helaas zijn deze codes vaak niet nauwkeurig genoeg om de verplichtstelling uit te voeren, om deze redenen:

  • De SBI-codering sluit niet goed aan op de bedrijfstakindeling die geldt voor pensioenfondsen.

  • De codes zijn enorm uitgebreid in vergelijking met die van het UWV. Daardoor kost het veel moeite om te bepalen welke SBI-codes de activiteiten binnen een bedrijfstak nauwkeurig omschrijven.

  • De omschrijvingen van de codering zijn vaak te algemeen, waardoor het niet mogelijk is om een sector aan bedrijven te koppelen.

  • Na inschrijving controleert de KvK de SBI-codes niet. Als de activiteiten van het bedrijf veranderen, wordt niet altijd de SBI-code in het Handelsregister aangepast. Het gevaar is dus dat de indeling niet klopt en bedrijven onterecht buiten de verplichtstelling blijven.

Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Shell. Hun SBI-code geeft aan dat ze een financiële holding zijn. Deze aanduiding zegt niets over hun bedrijfsactiviteiten en op basis van deze informatie is het onmogelijk om ze in te delen in een bepaalde sector.

 De Company.info-database als oplossing

De geregistreerde hoofd-SBI-code uit het Handelsregister komt lang niet altijd overeen met de echte hoofdactiviteit van een bedrijf. Voor dit probleem heeft Company.info een oplossing die zorgt voor meer betrouwbare SBI-codes. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van website crawling en handmatige checks. Website crawling houdt in dat alle content van bedrijfswebsites wordt doorzocht. Hier komen veelvoorkomende trefwoorden uit. Op basis daarvan worden de Company.info-SBI-codes vastgesteld en toegevoegd als additioneel kenmerk in de Company.info database.

Zo zijn de SBI-codes van Shell 06 – Winning van aardolie en aardgas, 46712 – Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen en 473 – Benzinestations. Deze codering is een stuk specifieker dan de SBI-code voor financiële holding, waaronder ze ingeschreven staan bij de KvK. Op die manier wijken de SBI-codes van Company.info vaak af van die in het Handelsregister en geven ze een veel completer beeld van bedrijfsactiviteiten.

Dit blog is opgesteld door de specialisten van Ferm in Pensioenen, in samenwerking met Company.info. 

Meer weten over onze oplossingen?

Wil je ook graag een compleet beeld van de activiteiten van bedrijven, zodat je weet welke werkgevers onder de verplichtstelling vallen? Wil je meer informatie over alle mogelijkheden? Download de brochure ‘Unieke data-inzichten voor het handhaven van de verplichtstelling’.