Ga naar de inhoud van de pagina

Functioneel applicatiebeheerder: de blijvende bruggenbouwer

Home Blog Functioneel applicatiebeheerder: de blijvende bruggenbouwer

Op het Datadriven Healthcare congres werd duidelijk dat de dataverzameling en digitalisering doorzet, met o.a. ChatGPT, Health Information Exchanges en de WEGIZ als versnellers voor deze ontwikkelingen. Ook binnen de zorg zijn ontwikkelingen gaande, de zorgketens worden meer en meer geïntegreerd. Als functioneel applicatiebeheerder ben je de brug tussen technologie en gebruikers. Wat als de sloot door deze ontwikkelingen een brede rivier wordt?

Functioneel applicatiebeheerder van nu

De functioneel applicatiebeheerder (FAB) is verantwoordelijk voor het beheer van de functionaliteiten van het ECD (of EPD) en andere systemen. Hij zorgt ervoor dat medewerkers deze systemen op de juiste manier gebruiken en dat alle gegevens correct worden ingevoerd en verwerkt. En zorgt dat de informatievoorziening betrouwbaar is. Daarnaast is meedenken met innovaties waarbij het systeem het zorgproces optimaal ondersteunt een belangrijk deel van het werk.

  • Een bezoek aan de Zorg&ICT beurs bevestigd het beeld dat alle ECD leverancierszich op dezelfde productontwikkelingen richten:Vergroten koppelbaarheid/openheid van het systeem middels API’s.

  • Uitbreiden analyse mogelijkheden in BI, inclusief beslissingsondersteuning

  • Toegankelijkheid uitbreiden voor cliënten en hulpverleners middels APPS en portalen.

In werkelijkheid wordt nog veel ontwikkelcapaciteit besteed aan de eisen op het vlak van wet & regelgeving in plaats van vernieuwingen voor cliënten en hulpverleners.

Diverse publicaties, bijv. van de NZA, stippen aan dat de volgende uitdagingen blijven spelen:

  • Betaalbaarheid

  • Wachtlijst verkorting

  • Samenwerkingsverbanden in de keten


Technologische ontwikkelingen

De komende jaren vinden op het vlak van systemen en IT verschillende ontwikkelingen plaats. In deze blog gaan we kort in op de belangrijkste ontwikkelingen.

Als eerste zal de integratie van systemen binnen én buiten zorginstellingen doorgaan, waarbij koppelingen meer functionaliteiten gaan bieden. De verdere stappen richting Zero Admin. Dit vraagt om kennis op het gebied van integratie en data-uitwisseling.

De tweede ontwikkeling is de toename van het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg. Dat betekent dat FAB de AI-mogelijkheden moet blijven volgen en, wanneer zinvol, opnemen in het systeemlandschap van de zorginstelling.

Ten derde blijft de bescherming van persoonlijke gegevens een hot topic. Big data, digital health en privacy kunnen niet los gezien worden. FAB moet samen met de medewerker gegevensbescherming zorgdragen voor het blijvend voldoen aan de wetgeving voor gegevensbescherming (Wet AVG).

De vierde ontwikkeling is de verdere digitalisering. De noodzakelijke inzet van digitale consulten in Coronatijd via o.a. Teams hebben wat angst weggenomen. Steeds meer zorgverleners en cliënten zullen digitale systemen gebruiken voor communicatie en monitoring. FAB moeten ervoor zorgen dat deze systemen goed werken en (blijven) voldoen aan de behoeften van gebruikers.


Functioneel Applicatiebeheerder van de toekomst

Hoe ziet het werk van een functioneel applicatiebeheerder er dan over 10 jaar uit? Naast het implementeren van de ontwikkelingen op technologisch gebied, zal het werk van FAB ook veranderen op inhoudelijk en organisatorisch gebied.

Samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen zijn de toekomst: denk aan 1 aanspreekpunt voor cliënt of gemeente, schaalvoordelen en kruisbestuiving. De zorgketens worden meer en meer geïntegreerd. Dat betekent dat FAB niet alleen binnen de muren maar ook over de muren de processen en systemen moet integreren.

De rol van FAB verschuift de komende jaren steeds meer naar die van een consultant. Van beheren naar adviseren en regisseren. Dit vraagt dan ook om andere vaardigheden. Denk aan verbindingen aan kunnen gaan op alle niveaus, helikopterview hebben, communicatievaardigheden en proactief verbetering nastreven. De rol wordt zwaarder!


Conclusie

De toekomst vraagt dus meer van de huidige functioneel applicatiebeheerders. De brug tussen technologie en gebruikers zal groter worden. Door bij te blijven in de technologische ontwikkelingen en vaardigheden te verbeteren, blijft de FAB een goede bruggenbouwer.

FAB heeft de belangrijke taak om een goede fundering te leggen voor deze brug én de brug te onderhouden.

Eens sparren over de cruciale rol van FAB in de steeds veranderende gezondheidszorg?

Neem dan contact op met Senior Consultant Jenneke IJzerman (06-38289933)