Ga naar de inhoud van de pagina

Verslag rondetafelsessie cliëntprofielen 2024

Home Blog Verslag rondetafelsessie cliëntprofielen 2024

Bij Fitz Zorg begrijpen we dat voortdurende verbinding en kennisdeling essentieel zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarom organiseren we regelmatig rondetafelsessies over actuele zorgthema’s. Onze meest recente sessie op 25 april, gewijd aan het thema 'Cliëntprofielen', heeft ons waardevolle inzichten gebracht over de uitdagingen en kansen die deze nieuwe richtlijnen met zich meebrengen.

Deze sessie bracht afgevaardigden van negen verschillende ouderenzorgaanbieders bij elkaar. Het doel? Samen dieper ingaan op de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving omtrent cliëntprofielen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) probeert met de cliëntprofielen een verschuiving naar zorgcontracten te stimuleren die meer gericht zijn op inhoud dan op prijs en volume. Dit is vooral relevant omdat de financiering van ouderenzorg aan verandering onderhevig is vanwege factoren zoals vergrijzing en personeelstekort.

Het jaar 2024 markeert een overgangsperiode waarin de implementatie van cliëntprofielen moet zijn voltooid aan het einde van het jaar. Vanaf 1 januari 2025 wordt van zorgaanbieders verwacht dat zij bij elke declaratie een cliëntprofiel aanleveren. Onze rondetafelsessie onthulde dat zorginstellingen zich in verschillende fases van dit proces bevinden.

Eén van de aanwezige organisaties loopt voorop en is al intensief bezig met de administratieve kant van de implementatie, waaronder het koppelen van cliënten aan cliëntprofielen in het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD), het facturatieproces en de communicatie met zorgverzekeraars. De meeste andere deelnemende organisaties hebben een begin gemaakt, maar ervaren nog steeds veel onzekerheden over hoe de cliëntprofielen efficiënt in hun systemen geïntegreerd kunnen worden en welke impact dit heeft op het declaratieproces.

Op een schaal van 1 (niet) tot 5 (veel) is jouw organisatie bezig met de administratieve implementatie van de cliëntprofielen?  

Uitkomst van de mentimeter tijdens de rondetafel van 25 april. Hieruit blijkt dat één van de aanwezige organisaties zeer actief bezig is met de administratieve implementatie van cliëntprofielen.

De rondetafel bood ook een platform voor de uitwisseling van tips en kennis. Tijdens de sessie wisselden de deelnemende organisaties praktische tips uit over het opleiden van wijkverpleegkundigen om met de cliëntprofielen te werken. Daarnaast deelden de deelnemers kennis over de plek van zorgtechnologie en mantelzorg in relatie tot cliëntprofielen. Deze uitwisseling van best practices toonde aan dat veel organisaties dezelfde uitdagingen ervaren en elkaar hierin verder kunnen helpen.

De behoefte aan meer duidelijkheid vanuit de NZa en ECD-leveranciers blijft groot. Zonder deze ondersteuning zullen zorgorganisaties moeite hebben om de implementatie van cliëntprofielen succesvol af te ronden. In reactie hierop plant Fitz Zorg een vervolgsessie waar we dieper zullen ingaan op specifieke implementatievraagstukken en een ervaringsdeskundige zullen uitnodigen om inzichten en ervaringen te delen.

Bent u geïnteresseerd in het bijwonen van deze of toekomstige sessies? Neem contact op met Jane Sprang (Accountmanager Fitz Zorg) om onderdeel te worden van deze belangrijke gesprekken. Samen kunnen we de zorg naar een hoger niveau tillen en daadwerkelijk het verschil maken.