Ga naar de inhoud van de pagina

Disc en drijfveren bij onderstroom. Meer impact en duurzaam succes bij procesverbetering of verandering

Home Blog Disc en drijfveren bij onderstroom. Meer impact en duurzaam succes bij procesverbetering of verandering

Vanuit onze slogan ‘Voor tijdelijke oplossingen en structurele verbeteringen’ stellen wij onszelf voortdurend de vraag: hoe kunnen wij met onze reguliere projecten nog meer impact en duurzaam succes realiseren? Dit heeft geleid tot de uitbreiding van onze dienstverlening met een nieuw product: Disc en drijfveren bij onderstroom. Onze projecten zijn in eerste instantie vooral gericht op de bovenstroom (alles wat zichtbaar is) in zorgorganisaties, terwijl er ook veel meespeelt dat onzichtbaar is (onderstroom). Vaak is daar veel minder aandacht voor, maar het is wel degelijk heel belangrijk voor een duurzame oplossing, zo merken wij dagelijks in de praktijk. Met dit nieuwe product spelen we daarop in.

Onze consultants komen bij allerlei soorten zorgorganisaties over de vloer om hun expertise in te zetten. Ze draaien aan knoppen om meer efficiency, een hogere productiviteit of een soepel(er) verloop van een nieuw of bestaand proces te realiseren. Daarbij kan het gaan om software-implementatie en -verbetering, procesoptimalisatie van zorgadministratie en facturatie, capaciteitsmanagement, wachtlijstbeheer of zorgbemiddeling. In hun werk komen onze consultants altijd in aanraking met een stuk onderstroom in organisaties: dingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wél in meer of mindere mate invloed hebben op het bereiken van het beoogde resultaat. Denk daarbij aan sfeer, eilandjescultuur, weerstand, onuitgesproken zaken, informele regels en historie.  

Soms zijn deze niet direct zichtbare zaken uit de onderstroom prima op te pakken vanuit de rol en het project van de consultant. Maar het komt ook vaak voor dat deze onderstroom veel meer impact heeft, op veel grotere schaal doorwerkt en invloed heeft op het functioneren, de samenwerking en/of de efficiency binnen een heel team of tussen teams. Dan ben je als consultant niet altijd in de positie om hier iets aan te kunnen doen of je hebt niet de juiste tools. Dat is jammer, want voldoende en de juiste aandacht voor de onderstroom is heel doorslaggevend voor het succes en de blijvende impact van elke verandering. En dát is wat wij graag willen achterlaten. 

Hoe mooi is het dan dat wij nu een collega van FITZ Zorg met expertise in onderstroom én zorgprocessen kunnen invliegen om aan de hand van een concreet doel hiermee aan de slag te gaan? Via korte interventies op individueel en/of teamniveau kunnen we al heel snel mooie resultaten behalen. Onze ingang daarbij is de Disc- en drijfverenanalyse. Een tool die op individueel en op teamniveau inzicht geeft in gedrag (zichtbaar, bovenstroom) en de motivatie achter dat gedrag (onzichtbaar, onderstroom).  

Deze tool biedt een mooi startpunt om aan de slag te gaan met uiteenlopende problematieken die hun oorsprong vinden in de onderstroom. Op teamniveau kan dit bijvoorbeeld zijn het verbeteren van de communicatie, samenwerking en effectiviteit​, het optimaliseren van het teamgevoel, het onderlinge begrip en de verbinding of de groei van het team bij bijvoorbeeld een verandering naar zelfsturing​. Ook bij het samenstellen van effectieve teams, het optimaal benutten van het aanwezige potentieel​ en het goed inregelen van nieuwe taken is de tool heel effectief. En op individueel niveau biedt het een uitstekend uitgangspunt voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling​ en loopbaanbegeleiding.  

In de sessie of sessies die volgen op de Disc- en drijfverenanalyse ligt het accent op het aanspreken van de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van het individu of het team. Door de inzichten en acties die zij uit onze interventies halen komt men zelf met de oplossingen en tot actieve verandering. Dat leidt niet alleen tot meer motivatie en betrokkenheid, maar ook tot duurzame verandering. 

Ons nieuwe product Disc en drijfveren bij onderstroom kan worden ingezet aanvullend op al lopende opdrachten of los daarvan. In een vrijblijvend gesprek geven wij graag meer toelichting en kunnen we bespreken wat de mogelijkheden zijn voor uw zorgorganisatie. Voor vragen of meer informatie, neem contact op met Barbara Visser, Senior consultant en Disc & drijfveren specialist, tel 06 828 67 336.